25 år siden:

1.-klasser, URK og mere til

Rygg skole: Det var fem 1.-klassinger. Fremst Knut Kjerkol og Morten Mæhlumsveen, i midten Line Ringseth og Torstein Storflor Hegge, bakerst Espen Emil Braseth og Jorunn Hestnes Aal. 

Nyheter

"Ungdommens Røde Kors (URK) er igjen et faktum i Steinkjer etter å ha ligget brakk i noen år. Det var så tidlig som i 1941 at Ungdommens Røde Kors så dagens lys for første gang. De skal ha base i Ølvegata 16, som var ungdommens hus".