Omsider ferdig regulert

Ferdig regulert: I forrige uke ble reguleringen ved Martens Bofellesskap sluttbehandlet av politikerne i formannskapet. 

Nyheter

Etter fire år med planlegging, ble reguleringsplanen for Martenshagen Bofellesskap vedtatt i formannskapet forrige uke.