Elever som gikk ut fra Malm skole i 1959, feiret jubileum

Møttes etter 60 år

Nyheter

Denne gjengen var samlet til skolejubileum i Malm. Bak fra venstre Karstein Ovesen, Kåre Asp, Viggo Lorvik, Odd Erik Gipling, Ove Jakob Hembre, Ivar Ramberg, Gunnar Leistad, Sven Olof Widegren. Foran fra venstre Vigdis Akre, Eli Kari Høyhilder, lærer Gunvor Brønstad, Gunn Larsen Kvernland,