Viktig å være innovativ - ansatte en professor

SER FRAMOVER: Kjell Ressem og Joar Nyborg mener det er viktig å tiltrekke seg ny kompetanse for å få inn oppdrag til Ventilasjon og inneklima AS. Her er de på blikkenslagerverkstedet til Steinkjer blikk i Steinkjer. Selv om hoveddelen av oppdragene er store bygg, er Ventilasjon og inneklima og Steinkjer blikk også store innen vanlig boligbygging og blikkenslageroppdrag. 

Nyheter

Kravet til inneklima på skoler, institusjoner, næringsbygg og boliger har de siste årene blitt stadig strengere. For å ligge i forkant har Ventilasjon og inneklima AS engasjert professor Oddbjørn Sjøvold fra NTNU.