I 2019 betaler Verran kommune 1.720.000 kroner i husleie for servicekontoret i Malm

Usikkerhet om flytting til Malm samfunnshus

Servicetorget: Det blir dyrt å flytte fra servicetorget i Malm og opp til Malm samfunnshus – så dyrt at administrasjonen høyst sannsynlig blir værende her fram til 2024. 

Nyheter

Når Verran kommune slås sammen med Steinkjer kommune har det vært planer om å flytte deler av kommuneadministrasjonen til Malm samfunnshus. Nå er denne flyttingen høyst usikker.