Legevakta i Steinkjer er rede for framtiden

Legevakta har flyttet

En moderne legevakt: Kommuneoverlege Sunniva Rognerud er i likhet med de ansatte på Legevakta veldig godt fornøyd med de nye lokalene i Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus. 

Erfarne sykepleiere: Anne Katrine Hatling (t.v.) og Nina Næstby Austli sier alt er på stell ved Steinkjer interkommunale legevakt. 

Nyheter

Etter 26 års drift ved Brannstasjonen er Legevakta nå lokalisert i skreddersydde lokaler i det nye Helse- og beredskapshuset. Legevakta er i 1. etasje – side om side med ambulansetjenesten.

Og utenfor Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus kan det lande ambulansehelikopter.

– Lokalene vi hadde før var ikke tilpasset legevaktdrift. Nå har vi fått lokaler som er egnet, og da blir alt mer forutsigbart, sier Karin Grøttum, enhetsleder ved Steinkjer interkommunale legevakt. Steinkjer har legevaktsamarbeid med Verran og Snåsa kommune.

Flyttet 10. september

10. september var Legevakta på plass og operative i de nye lokalene. Nå har de to legekontor og to undersøkelsesrom. Før hadde de ett legekontor og ei skadestue.

– Hadde vi en pasient på undersøkelsesbenken, måtte folk vente. Nå har vi to undersøkelsesrom – og om nødvendig mer enn to undersøkelsesbenker. Ett av undersøkelsesrommene er så stort at vi kan dele av rommet med skjermbrett, sier Nina Næstby Austli og Anne Katrine Hatling, som har jobbet ved Legevakta i mange år.

De ansattes sikkerhet er også bedre ivaretatt der de er nå.


Jobbet 45 år i samme bank

Banksjef Gunnar Thorsen takket av

 

Bra med samlokalisering

Det at de er samlokalisert med ambulansetjenesten er positivt for begge enhetene.

– De kan hjelpe oss om nødvendig, og vi kan hjelpe dem. Vi har også et felles øvingsrom. De kan mye – og vi kan mye, og sammen kan vi lære mer av hverandre, sier de erfarne sykepleierne ved Legevakta, som fikk være med både før og under byggeprosessen.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Steinkjerbygg. Det er viktig at vi som faktisk skal bruke lokalene er med og bidrar, og det fikk vi. Ansattegruppa ved Legevakta er veldig godt fornøyd. Vi ser at ting fungerer. Her er alt på stell.

Det er 13 sykepleier som jobber der, 16 leger som jobber dag – og 20 leger som jobber natt og helg. Dampsaga Legekontor har også flyttet til samme sted. Legekontoret heter nå Elvebredden legekontor. Adressen er Seilmakergata 8.