Tid for å gå til stemmeurnene

I dag er det valgdag. Steinkjer-Avisa oppfordrer alle til å bruke stemmeretten.  Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Nyheter

I dag har drøyt fire millioner nordmenn muligheten til å være med på å bestemme hvilken retning deres hjemkommune og tilhørende fylke skal ta de neste fire årene. Den muligheten håper vi flest mulig benytter seg av.

Mens deltakelsen i stortingsvalg har ligget noenlunde stabilt over tid (78,2 prosent i 2017), har deltakelsen i lokalvalg krøpet nedover til rundt 60 prosent, fra et toppår på 81 prosent i 1963. Det er vanskelig å forstå, for det er i lokalvalgene den enkelte virkelig har mulighet til å påvirke det som skjer i nabolaget og ellers i kommunen.

Riktignok er det Stortinget og regjeringen som legger de store rammene og føringene for hvilken retning landet går i, men kommunene forvalter store midler, og det er gode muligheter for lokalpolitikere til å ta klare veivalg på flere områder. Da er det merkelig at så mange velger å stå på utsiden og la andre bestemme.

«Ja, men min ene stemme betyr så lite», tenker du kanskje? Vel, det stemmer faktisk ikke. I et kommunevalg kan faktisk en stemme eller to fra eller til utgjøre forskjellen på et mandat til et parti. Partier kan falle helt ut av kommunestyret, og flertallet kan skifte side med minst mulig margin.

Vi er spent på å se hvordan valgdeltakelsen i Steinkjer blir i år, av flere årsaker. Dette er det første valget til kommunestyre i «Nye Steinkjer», så kanskje vil velgerne i gamle Verran kommune mobilisere litt ekstra for å sikre at «sine» kommer inn og blir en tydelig stemme for den nyeste delen av Steinkjer kommune? Og hva med førstegangsvelgerne? Kan det være at det voldsomme engasjementet som klima- og miljøsaken har skapt blant ungdommen gir seg utslag i at flere trekker til valglokalet? Eller kanskje oppleves det politiske miljøet i Steinkjer som såpass samstemt og omforent at folk ikke helt klarer å engasjere seg? Vi krysser fingrene for at den kraftige økningen i forhåndsstemmingen gir en pekepinn om god valgdeltakelse.

Uansett hvem du holder med, er det viktigste å bruke stemmeretten på mandag – med mindre du allerede har forhåndsstemt. Stemmerett i frie valg er en rettighet vi tar for gitt, men som folk i andre deler av verden kjemper for, og sågar dør for. Da er det rimelig arrogant og kunnskapsløst å sitte hjemme på valgdagen. Hvis ingen av partiene tiltaler deg, er det fullt mulig å stemme blankt. Det er også et signal til politikerne, samtidig som du bruker stemmeretten du er så heldig å ha.