Elever og helselaget sammen om demensaksjon

Innsats for andre

INNSATS FOR ANDRE: 1. rekke fra v: Mari Thompson Kvernland, Ida Louise Sæther Feragen, Mathea Augusta Sagen Lindstrøm, Ronja Johnsen Sandseter, Hannah Aurora Landsem, Mina Jensen Svendsen, Christina Sofie Tangen Holmvik, 2. rekke fra v: Fredrik Roli Håven, Annette Roli, Ane Melhus, Rikke Lorentzen, Petter Aas Jansson. 3. rekke fra v:: Mia Nordgård, Maiken Reitan, Thea Sofie Kulsli, Sarah Landsem Hafell og Tuva Derås Selen. 

Nyheter

Neste uke er det mange i Verran som gjør en innsats for demensaksjonen.

17 elever fra ungdomstrinnet på Malm oppvekstsenter håper innbyggerne i Malm åpner både dører og lommebøker neste uke. Elevene har «Innsats for andre» som valgfag på skolen.

Siden oppstarten etter sommerferien har de planlagt årets aksjon. Også i år skal de samle inn penger til demensaksjonen ved å gå rundt med bøsser. For å uniformere seg har de egne vester og bøsser. Skulle du ikke ha kontanter liggende, vil det være mulig å gi via Vipps.

Som tidligere år samarbeider skolen med Verran helselag. Helselaget skal ha sin demensaksjon på Moldaunet i Verran 21. september. Der vil det være både basar med kaffesalg og selvsagt loddsalg med fine premier. Det vil bli underholdning med Oddmund Berget og Willy Karlsen.