Kirkevalget 2019

Folk savner valglistene

felles kirkeblad: I starten av august utkom det andre felles menighetsbladet for menighetene i Steinkjer og Verran. Alle får det samme bladet, som heter Kirke & Samfunn. Det er flere som er kritiske til at det ikke sto hvem som er kandidater til årets Kirkevalg. Det er totalt ni menigheter.  Foto: Trine

Alle kan komme på Kirkekontoret og se

Kirkeverge Kristin Storvig
Nyheter

Det er mange som ikke vet hvem som står på listene til årets Kirkevalg. Navnene burde ha stått i menighetsbladet. Det hevder medlemmer av kirken som har tatt kontakt med Steinkjer-Avisa.