Kirkevalget 2019

Folk savner valglistene

felles kirkeblad: I starten av august utkom det andre felles menighetsbladet for menighetene i Steinkjer og Verran. Alle får det samme bladet, som heter Kirke & Samfunn. Det er flere som er kritiske til at det ikke sto hvem som er kandidater til årets Kirkevalg. Det er totalt ni menigheter. 

Alle kan komme på Kirkekontoret og se

Kirkeverge Kristin Storvig
Nyheter

Det er mange som ikke vet hvem som står på listene til årets Kirkevalg. Navnene burde ha stått i menighetsbladet. Det hevder medlemmer av kirken som har tatt kontakt med Steinkjer-Avisa.