Beiteapostelen fra Stod

GRØNT GRESS: Inger Hovde snakker varmt om alle fordelene med beiting. Hjemme på gården Elli i Stod går 90 storfe ute og beiter fra april til september. 

Nyheter

Da bondelagene i Steinkjer og Verran skulle presentere seg for politikerne i den framtidige sammenslåtte kommunen, benyttet Inger Hovde sjansen til å snakke varmt om alle fordeler med beiting.– Beiting gir økt dyrevelferd. Det gir økt bolyst. Kulturlandskapet vårt blir vakrere, og vi produserer kjøtt uten skam, sa hun til fellesnemndas arbeidsutvalg.