Oppfordrer alle til å krysse inn kvinner

Høyre vil gjøre noe med underrepresentasjonen av kvinner i kommunestyrene.

ØKT BEVISSTHET: Høyre-kvinner vil at folk skal krysse inn flere kvinner, uavhengig av parti. Fra venstre Guro Angell Gimse, Christine Agdestein, Izabela Vang og Amalie Rodum. 

Nyheter

Det er i inneværende periode 39 prosent kvinner i landets kommunestyrer, og 40 prosent kvinner på Stortinget – dette til tross for at det som kjent er omtrent like mange kvinner som menn i befolkningen.

– Det er naturligvis lokale forskjeller og det har vært «kvinnekupp» og aksjoner enkelte steder, men jevnt over er det en underrepresentasjon av kvinner over hele landet. Til forrige kommunevalg var det 43 prosent kvinner på listene, men bare 39 prosent kvinner kom inn, sier Høyres 2.-kandidat i Steinkjer.

Statssekretær Guro Angell Gimse var tirsdag i Steinkjer, og hun har noe av forklaringen:

– Undersøkelser viser at menn i all hovedsak krysser inn menn, mens kvinner er noe mer tilbøyelige til å krysse på personer av begge kjønn. Det er vel kanskje slik at vi stemmer på de vi opplever som mest like oss selv, og dette ser ut til å gjelde særlig for menn. Jeg tror en jevnere fordeling vil gi bedre representasjon av befolkningen, da kvinner og menn delvis er opptatt av ulike saker, og også kan ha uliker innganger til saker, sier Gimse.

Gimse og Agdestein forhåndsstemte på biblioteket tirsdag sammen med fylkestingskandidat Izabela Vang og Steinkjer Høyres Amalie Rodum. De har en oppfordring på tvers av partigrenser:

– Kryss kvinner inn i kommunestyret og fylkestinget under årets valg!