10 av 15 ansatte på Malm hotell har fått melding om oppsigelse – hotellet skal også selges

Kontraktene går ut

Malm Hotell: I løpet av de siste 10 årene har det vært flere drivere og eiere av Malm hotell. Nå skal hotellet selges igjen. 

Nyheter

Når trafikken på det nye Fv. 17/Fv. 720-prosjektet starter før jul, vil trafikken på Malm hotell stoppe nesten helt opp. 10 ansatte har fått melding om oppsigelse.