Har begynt å se på muligheten for å utvide Tjuin

Overgang: Daglig leder Jacob Br. Almlid i Bergmannsparken går over til å bli en del av Steinkjer næringsselskap når kommunene slår seg sammen. 

Nyheter

Daglig leder Jacob Br. Almlid i Bergmannsparken AS mener det er en «risiko» for at Tjuin blir for lite.