FrP vil ha lokale bompengemidler

Bompenger: Tore Kristiansen vil ta kontakt med partikollega, samferdselsminister Jon Georg Dale i FrP om bompenger. 

Nyheter

Det skal brukes 1,4 milliarder hvert år de neste 10 årene for å fjerne bomstasjoner eller redusere bompengeinnkreving utenfor de store byene.

– Steinkjer Fremskrittsparti vil så snart som mulig ta kontakt med samferdselsminister Jon Georg Dale og FrPs medlemmer i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Der vil vi kreve at Fv. 17/720 blir en av bompengeprosjektene på «sideveier» som vil bli prioritert, enten med fjerning av hele innkrevingen eller reduksjon i innkrevingen. Vi som er avhengig av bilen i distriktene må få vår del, sier FrPs ordførerkandidat, Tore Kristiansen.

Steinkjer og Verran FrP, samt tidligere Nord-Trøndelag FrP stemte for bygging av Fv. 17/720, men uten bompenger.


Behov for nye lokaler til kultur, idrett og skole i Henning

– Nå er det Hennings tur

 

Steinkjer-Avisa presenterer i dag en meningsmåling for Steinkjer før valget

Store utslag