Behov for nye lokaler til kultur, idrett og skole i Henning

– Nå er det Hennings tur

Nedslitt: Henning samfunnshus møter ikke lenger bygdas behov. Tirsdag fikk leder Vegard Forbord i Henning samfunnshus venner (nr. 2 fra venstre) besøk av Sp-politikerne Marthe Solnes Persgård, Ivar Laurgård og Anne Berit Lein, som vil ha fortgang i planleggingen av en flerbrukshall i Henning. 

Nyheter

Senterpartiet vil realisere ny flerbrukshall i Henning i løpet av den kommende valgperioden.