Skader på betongen på parkeringshuset ved Dampsaga

Må gjøre hastetiltak

Uferdig: Dampsaga parkeringshus ble bygd med en etasje mindre enn tenkt, og har derfor blitt skadet av vær og vind. Nå må kommunen ta hastegrep for å ivareta sikkerheten. 

Nyheter

Betongen i parkeringshuset Dampsaga er i så dårlig forfatning at den ikke må utsettes for en vinter til, viser fersk rapport. Nå er deler av taket stengt, og kommunen må gjøre utbedringer raskt.