Suksess med «tjuvstart» på barnehagehverdagen

ETTÅRINGENE: Karoline Vanebo med Gunn-Lise, Jan Erik Folden med Hanne Helene, May Britt Ravlo med Fabian, Merethe Langseth med Iver Elias og Tove Heggli med Iver og Kasper. 

Nyheter

Seks av smårollingene i Beitstad barnehage fikk en annen vri på tilvenningen til barnehagelivet.

15. august var en ny gjeng med ettåringer klare for en veldig annerledes hverdag. Fra å ha vært hjemme med mamma eller pappa, begynte livet i barnehagen. For seks av ettåringene ble starten annerledes. Seks torsdager før sommerferien var foreldre og ettåringene i barnehagen til en leketime.

– Vi er glade for at barn og foreldre i permisjon prioriterte å komme da de hadde anledning. Vi ser at de minste blir tryggere i barnehagerommene, i leken, og de blir oppsøkende mot barnehagevoksne, de samme som de møtte nå, sier pedagogisk leder May Britt Ravlo.

Hanna Helene Ressem-Folden er en av ettåringene som begynte i barnehagen nå. Pappa Jan Erik Folden synes Hanna Helene virker tryggere på barnehagestarten, enn da hans to eldre barn startet i barnehagen.

– Jeg er her på tilvenning nå, og jeg tror det vil gå bedre enn tidligere, sier han.

– Vi merker også stor forskjell på foreldrene. Det at de er her og blir kjent med barnehagen og vi som er her før oppstart, gjør at de er mye tryggere nå, sier Ravlo.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra foreldrene angående leketimen. Som ansatt kjenner vi også at dette er et viktig steg i riktig retning for å gjøre tilvenning i barnehagen bedre for de minste. Når de nye barna i dag kommer til barnehagen, ser vi en mye tryggere gjeng som er fortrolig med andre barn, oss voksne og lokalene. Det ser ut som barnehagestarten blir mye bedre enn tidligere år, sier styrer Lise Halsen.

Hun legger til at hun og de ansatte i barnehagen hele tiden jobber med å oppdatere seg faglig.

– Vi er hele tiden i utvikling, og dette med tidlig tilpasning er en del av dette arbeidet, sier hun.

I Beitstad barnehage er det nå 75 barn. Det er andre året Beitstad barnehage har gjennomført vellykket «tjuvstart».