Steinkjer kommune trenger mer næringsareal: Dårlig grunn

KREVER MYE OPPFYLLING: Området innenfor den stiplede linjen var tenkt til næringsareal, sentralt plassert i krysset mellom E6 og Fv. 17 på Asphaugen. Nå kan dårlige grunnforhold gjøre at området blir uaktuelt. 

Nyheter

På dette området på Asphaugen ønsker kommunen å legge til rette for næringsareal. Nå viser grunnundersøkelser at det kan bli krevende.Det har i mange år vært planer om en ny E6-trasé forbi Rungstadvatnet og Asphaugen, men byggingen er foreløpig utsatt til tidligst 2024.