Ikke gruvemuseum nå

IKKE MUSEUM: Ifølge ordfører Lindstrøm vil et gruvemuseum aldri kunne bli fullfinansiert. 

Nyheter

Formannskapet mener det er urealistisk å kunne realisere et gruvemuseum i Malm.

Politikerne var enstemmige da de vedtok forslaget fra rådmannen som innstilling til kommunestyret. Man anser det ikke realistisk, verken økonomisk, praktisk eller formelt å arbeide aktivt for å kunne realisere et gruvemuseum. Arbeidet med å utrede et framtidig museum i Malm avsluttes.

Det etableres et forpliktende samarbeid med Egge museum/Stiklestad nasjonale kultursenter, hvor målsettingen er at de kan ta ansvar for de museale gjenstandene som er oppbevart i Strandvegen. Videre bes det om at Egge Museum inntar en offensiv rolle for å presentere historien i Malm og Verran.