Skulpturen «Vannpost» i stål og glass var kjempefin i starten, men ...

Forfallen kunst

Kunst fra 2008: Stål- og glasskulpturen «Vannpost» ble montert foran Steinkjer kirke i forbindelse med byjubileet. Den ble montert i januar 2008. Det var kunstnerne Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg som laget den. I mange år har kunstverket vært preget av manglende vedlikehold.  Foto: Trine Binde Bratberg

I starten: «Vannpost» var veldig fin da den ble avduket 31. januar 2008. Dessverre viste det seg å være vanskelig å vedlikeholde den. Snart blir den fjernet. Foto: Morten Stene.  Foto: Morten Stene

Nyheter

Kunstverket «Vannpost» foran Steinkjer kirke vil bli fjernet. Årsaken er at stål- og glasskulpturen nesten aldri er blitt vedlikeholdt.

«Vannpost» heter kunstverket rett utenfor Steinkjer kirke. Skulpturen ble avduket 31. januar 2008. Det var kunstnerne Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg som laget den. Om sommeren rant det vann over skulpturen – og om vinteren var den lyssatt med blått side- og underlys. Skulpturen var flott – og den fenget mange barn. Det var Steinkjer-Avisa vitne til de første årene. Hvordan kunne det skje at ingen i kommunen tok vare på den fine skulpturen? Vi spurte kommuneantikvar Robert Øfsti.

– Det var før min tid, så jeg vet ikke. Men den er nok dessverre nokså komplisert å vedlikeholde. Det ble fort algevekst på den, og i dag er det også sprukne steiner. Den er helt forfallen, det er helt sikkert, så sammen med kunstnerne har vi besluttet å fjerne den. Men vi ønsker å gjenbruke den, sier Øfsti.

Han ønsker at de kan gjenbruke elementer av skulpturen i et nytt kunstprosjekt.

– Hele torget skal endres, og da håper jeg det blir mulig å gjenbruke noe av glassteinene, i samarbeid med kunstnerne.

Glassblokkene ligger i forskjellige høyder og skulle skape variasjoner i vannflata og i refleksen av sollyset. På den måten ble uttrykket i kunstverket ulikt i ulike typer vær og sollys. Stålplata var det Steinkjer mekaniske som laget – og glassblokkene kommer fra Hadeland Glassverk. Under tretti av glassblokkene er det skrevet «hei» på et 30 ulike språk – for å symbolisere toleranse og tilhørighet med alle utenlandske innbyggerne i kommunen. Ideen er inspirert av slagordet Åpen, lys og glad.