Steinkjer får mer til miljøtiltak i landbruket

MILJØTILTAK: SMIL-midlene kan blant annet gå til hydrotekniske anlegg, for å forebygge erosjon og avrenning fra landbruket. Det kan forhindre forurensning av vassdrag og særlig sårbare områder, slik som Børgin. som vi her ser. Foto: Svein Helge Falstad/Trønder-Avisa 

Nyheter

SMIL-midlene er en nasjonal tilskuddsordning for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), og handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift.