Har mer tro på Nye veier enn på Vegvesenet

E6 i Steinkjer: Christine Agdestein, Steinkjer Høyre, og Geir Jostein Ørsjødal, Inderøy Høyre, vil at firmaet Nye veier skal bygge E6 fra Åsen til Steinkjer. Nye veier bygger nå veien fra Ulsberg til Åsen. 

Nyheter

Høyre på Innherred er enig med statsminister Erna Solberg (H) i at Nye veier bør ta over E6-bygginga helt fram til Steinkjer.

– Ja, det er et tydelig signal fra Høyre på Innherred. Vi vil at Nye veier skal ha ansvaret, for de bygger mye billigere enn Statens vegvesen, sier Christine Agdestein, Steinkjer Høyre og Geir Jostein Ørsjødal, Inderøy Høyre.

– Det er større sjanse for at veien blir fortere ferdig om Nye veier er ansvarlig for veibyggingen, sier de to.

Hvem er Nye veier?

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Det var dagens regjering som etablerte selskapet, og målet var mer effektiv vegbygging. Nye veier skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier i Norge.

Per i dag har Nye veier ansvaret for deler av E6 Trøndelag, E6 Innlandet, E18 Sørøst og E39 Sørvest. I Trøndelag bygger de ut firefelts vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. Forrige uke åpnet Erna Solberg (H) for at Nye veier kanskje kan ta over E6-byggingen helt fram til Steinkjer. Solberg sier Nye veier allerede har spart noen titalls milliarder kroner med deres måte å bygge veier på.

Vi har ikke råd

– Vi har ikke råd til å holde på som vi har gjort. Veibygging i Norge har kostet altfor mye. Nye veier må bygge veier nord i Trøndelag også, sier Christine Agdestein i Steinkjer Høyre.

– Det er utrolig viktig for Innherred – for et felles bo- og arbeidsmarked, å få kortere kjøretid til Trondheim. Det er kjempeviktig for vår region med redusert kjøretid mellom Steinkjer og Trondheim. Derfor håper jeg virkelig at Nye veier får ansvar for ny E6 nord for Åsen også, sier Christine Agdestein.

Planen er at Statens vegvesen skal bygge ny E6 fra Åsen til Steinkjer. I juni uttalte Nye veier til VG, at de er klare til å ta på seg mer arbeid.

Statsminister Solberg oppmuntrer nå alle norske fylker til å kopiere Nye veiers måte å bygge veg på.

Hva så med Statens vegvesen? Statens vegvesen er veg- og trafikkforvalter i Norge. De er vegadministrasjon for staten på riksvegene (10 600 km) og for fylkesvegene (ca. 44 300 km). Oppgaven er å ta vare på, planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde vegene. Statens vegvesen må nå konkurrere med det statlige selskapet Nye veier om veiprosjekt.