Nytt lavterskel aktivitetstilbud i Furuskogen og på Oftenåsen

Inviterer til trimbingo

Frisklivsentralen vil få enda flere i aktivitet med trimbingoløyper på populære utfartssteder.

TRIMBINGO: Kristina Foosnæs Ertsås og Lena Bjørnback i Frisklivsentralen ved startstedet for trimbingoen i Furuskogen. 

Nyheter

Frisklivsentralen i Steinkjer kommune er en forebyggende kommunal helsetjeneste som hjelper og støtter personer som ønsker å endre livsstil, enten gjennom økt aktivitet, endring i kosthold eller kutt av tobakk. De tilbyr både gruppebaserte treninger, kurs og individuelle motivasjonssamtaler.