Hvor skal vi krysse veien?

Ikke trygt: Foreldrene til barna er bekymret for trafikksikkerheten på Nordsia. 

Nyheter

Innbyggerne i blokkene på Nordsia er bekymret for trafikksikkerheten når barna deres er ute og leker. Kommunen skal vurdere tiltak ved veiene.