Gjør alt for at alle skal stemme

Ingen unnskyldning: Kari Aarnes, kontorsjef i Steinkjer kommune, synes ikke at det finnes noen unnskyldning for å ikke gi din stemme i valget. Derfor har hun som mål at valgdeltagelsen skal være 100 prosent. 

  • Betania sykehjem: mandag 26. august kl 9-11
  • Hamrum eldresenter: mandag 26.august kl 12-14
  • Steinkjer eldresenter: onsdag 28.august kl11-13
  • Steinkjer sykehjem: torsdag 29.august kl 9-11
  • Egge helsetun: torsdag 29.august kl 12-14
  • Teigen bofellesskap: torsdag 29.august kl14.30-15.30
  • Stod sykehjem: fredag 30.august kl 9-11
  • Kvam eldresenter: fredag 30.august kl 12-14
  • Guldbergaunet bosenter: tirsdag 3.september kl 10-12
  • Verran helsetun: onsdag 4.september kl 11-13
Nyheter

Den 9. september har du muligheten til å påvirke Steinkjer politisk. Da skal velgerne bestemme hvem som skal styre i Nye Steinkjer kommune.

– Mitt mål er 100 prosent valgdeltagelse. Det sier Kari Aarnes, kontorsjef i Steinkjer kommune.

Alt er lagt til rette for at innbyggerne skal kunne avlegge sin stemme, ikke bare på valgdagen, men også i tiden før.

– Man kan stemme fra 1. juli til 9. september. Den første perioden var tidligstemming fra 1. juli til 9.august.

I det tidsrommet måtte de som ønsket å stemme ta kontakt med kommunen for å avtale tidspunkt. Dette er en ordning som er mest tilrettelagt for de som bor i utlandet.

Andre periode varer fra 12. august til 6. september

– Vi er nå inne i forhåndsstemme-perioden. Da kan de som er bortreist fra sin hjemkommune på valgdagen stemme. Det gjelder kanskje spesielt for studentene. Det skjer hvert valg at det kommer noen som ikke har fått med seg disse reglene, sier Aarnes.

I tillegg har noen personer mulighet for å få besøk av valgmedarbeidere på døra si hjemme.

– Det kan være personer som rett og slett er i for dårlig form til å reise til et valglokale. Da skal de ta kontakt med kommunen, så kommer vi i slutten av august eller starten av september.

Det vil da komme minst to personer hjem til deg, for de skal alltid være to når de håndterer stemmen din eller valgurner, med én konvolutt til fylkestinget og én til kommunevalget. Så velger du en valgliste fra hver konvolutt, som du legger i en tredje konvolutt. Så drar de to personene med stemmen din.

– Selv om vi har et skjema på kommunen sine nettsider, så tar vi mot henvendelser via telefon, e-post, eller hvor det måtte være. Vi er ikke firkantet, sier Aarnes.

Ved kommunevalget i 2015 mottok kommunen rundt 30-40 henvendelser om å stemme hjemme.

– Med alle disse mulighetene, så finnes det egentlig ingen unnskyldning for ikke å stemme.

I tillegg så skal det settes opp stemmelokaler på institusjonene i kommunen.

– Der kan hovedsakelig beboerne og ansatte stemme, sier Aarnes som legger til at hvis naboene til institusjonene også kommer innom, så vil ikke de bli bortvist.