De varme sykehjemmene:

– Vi har ikke vært tøffe nok

Ikke vært tøffe nok: Tore Kristiansen i Fremskrittspartiet synes ikke kommunestyret, som har selv sitter i, var tøffe nok med prioriteringen da 200.000 kronersom var ment til et forprosjekt for Verran helsetun ble omprioritert i 2017. 

Nyheter

I økonomiplanen for Verran kommune var det avsatt penger til forprosjekt på helsetunet. Men pengene ble omprioritert.