Kommentar

Steinkjer-Avisa – rett i nærheten i 35 år

MED DER DET SKJER: Steinkjer-Avisa har vært tett på stort og smått i Steinkjer siden 1984. Dette bildet tok journalist Trine Binde Bratberg fra scenen under et av arrangementene i forbindelse med byjubileet i 2007. Dette jubileet var en viktig del av den omstillingen og holdningsendringen Steinkjer har vært gjennom, skriver redaktør Tore Vikan i denne kommentaren.  Foto: Trine Binde Bratberg

Det er viktig å ta seg tid til å feire litt her i livet – både de små og store begivenhetene.

Nyheter

Tore Vikan - redaktør i Steinkjer-Avisa

«Er det plass for en lokalavis i Steinkjer? Dette spørsmålet har vi naturlig nok fått mange ganger i forbindelse med etableringen av Steinkjer-Avisa. Undertegnede, som står bak prosjektet, samt de andre fem som skal ha jobb i nyavisa, mener et ubetinget JA.”

Ordene tilhører Lothar Viem, og er hentet fra lederspalten i den aller første utgaven av Steinkjer-Avisa, tirsdag 7. august 1984.

Det skulle vise seg at Viem fikk rett, og mange dystre spådommer fra forståsegpåere før oppstarten ble gjort til skamme. I dag har avisa 35-årsjubileum, og utgaven du nå leser ser litt annerledes ut enn avisa gjør til vanlig. Dette er en rendyrket jubileumsutgave, som i tillegg er full av martnastilbud. Jubileet markeres ellers med gode tilbud i martnasboden utenfor avislokalene, og med en gratiskonsert på torget førstkommende fredag.

Noen vil kanskje, korrekt nok, innvende at 35 år ikke er et spesielt ”rundt” jubileum – er det noe å feire, liksom? Jeg mener svaret er ja. Det er viktig å ta seg tid til å feire litt her i livet – både de små og store begivenhetene. Det er også fint å kunne vise at det faktisk står bra til, i en tid der det ellers i mediebransjen har vært mye snakk om krise, ”fake news” og papiravisas forestående død.

Et jubileum er også en fin anledning til å ta en pust i bakken, gjøre opp status, og se både bakover og framover. Et lite dykk ned i vårt etter hvert rikholdige arkiv, viser med all tydelighet at verden i 1984 så rimelig annerledes ut enn den gjør i dag. 1984 kan virke som ganske nær fortid for de fleste av oss, men når vi ser på bildene fra den gang, er det åpenbart at svært mye er forandret. At hår- og klesmotene har endret seg radikalt er så sin sak, men det hviler også en stemning av en litt mer saktegående og på mange måter enklere og mer tradisjonell verden over det hele.

De samfunnsmessige endringene er åpenbart store, men blir likevel små sammenlignet med den teknologiske utviklingen som har vært disse 35 årene. For å sette det i perspektiv: i 1984 lanserte Apple sin aller første Mac – i dag går de fleste av oss rundt med en datamaskin i lomma som er uhyggelig mye raskere. I 1984 var det fortsatt nesten ti år til internett ble offentlig lansert, og det skulle gå ytterligere fem år etter det før de første digitalkameraene kom. I dag er det umulig å se for seg en verden uten e-post og mobiltelefon, men det er altså bare 20 år siden disse to teknologiene begynte å nå ut til de brede lag av befolkningen. Før den tid måtte man lite på postgangen, og skulle man snakke med noen på telefon, var de rett og slett nødt til å være hjemme. Man kunne heller ikke søke opp all verdens dokumentasjon, informasjon og faktaopplysninger med noen få tastetrykk. Slik sett er det utvilsomt enklere å være journalist i dag enn det var på 80- og 90-tallet.

Det er få småbyer i Norge som har gjennomgått en større forandring enn det Steinkjer har gjort siden byen i 1984 fikk sin egen lokalavis. Bygdenes by har vært gjennom omfattende endringer med store nedleggelser og omstilling på 90-tallet, fornyet optimisme utover 2000-tallet, og en massiv boligbygging og offentlig satsing de siste 10–15 årene. Tenk bare på Steinkjer anno 1984: Det var få eller ingen boliger på Lø, Nordre Kvam, i Rishalla, Steinvika, Frøsetåsen eller Tranaskogen, og ingen leiligheter på Elvebredden, Jæktbyn eller Sannan. E6 gikk fortsatt gjennom Kongens gate (!), det fantes ikke noe Statens hus på Sannan, ei heller noe Fylkets hus på Nordsileiret eller Steinkjerhall på Guldbergaunet, det var ingen bru over elva ved Sneppen, Dampsaga var fortsatt bare et industriområde, og hva angår NRK, så var verken deres forhenværende lokaler på Lø eller dagens lokaler på Brygga bygd ennå. Når vi legger til de mange monumentale byggeprosjektene som ferdigstilles de nærmeste månedene, med ny Steinkjer skole, InnoCamp og Inntrøndelag helse- og beredskapshus, så er det ingen overdrivelse å si at Steinkjer har gjennomgått en ekstrem forvandling i løpet av disse 35 årene.

Jeg våger likevel den påstand at den største omstillingen og forvandlingen har skjedd i steinkjerbyggen selv. Før var det ikke uvanlig at lokalbefolkningen selv snakket ned byen sin, og ungdommen skulle DEFINITIVT ikke tilbake til ”skitbyen” Steinkjer, der det ikke skjedde noe. I dag er stemningen en annen – byen er i vekst, og det råder en helt annen optimisme og fremtidstro enn for 15–20 år siden. Folk i Steinkjer har blitt mer stolte av byen sin, og selv den tidligere så ofte utskjelte gjenreisningsarkitekturen har fått sin velfortjente renessanse.

Årsakene til at vinden snudde, er nok sammensatte, men det er likevel nærliggende å peke på to ting som sentrale i snuoperasjonen: Byjubileet og Steinkjerfestivalen. Folkefesten under byjubileet i 2007 gjorde noe med oss, og stemningen fra jubileet hang med videre, og ga næring til det frøet som Steinkjerfestivalen hadde sådd da den startet opp året før. Endelig skjedde det noe i Steinkjer! Aktivitet har som kjent en tendens til å generere mer aktivitet, og i dag er Steinkjerfestivalen fyrtårnet i Arrangementsbyen Steinkjer. Byen har vist at den kan håndtere svære arrangement som Landsfestivalen i gammeldans, Melodi Grand Prix, NM på ski og Nordlek, og nå skal ermene etter hvert brettes opp for å huse Landsskytterstevnet i 2023.

Men hva har så alt dette med Steinkjer-Avisas 35-årsjubileum å gjøre, spør du kanskje? Svaret er at vi har vært med hele veien, og fulgt denne rivende utviklingen. Siden 1984 har vi vært rett i nærheten og skrevet om utbyggingsplaner, åpninger, nedleggelser og nyskapninger, konserter, knøttefotball og årets første leirkaill, budsjettsprekker og overskudd, gleder og sorger. Vi har speilet det som har foregått i nærområdet og heiet på Steinkjer, samtidig som vi har hatt et kritisk blikk på det som har fortjent nettopp det. Det ligger der i arkivet, alt sammen.

Vi tok oss også den frihet å ”tjuvstarte” kommunesammenslåingen med Verran, da vi slo sammen Lokalavisa og Steinkjer-Avisa for ganske nøyaktig to år siden. Gjennom Steinkjer-Avisas spalter har steinkjerbyggen og verrabyggen forhåpentligvis blitt litt bedre kjent med hva som rører seg i hverandres kommuner i forkant av sammenslåingen. Det har vært vårt bidrag til å bygge en felles kultur i den nye kommunen som oppstår fra nyttår.

Fortidas erfaringer har vist oss at man skal være forsiktig med å spå om framtida, men sett fra et redaktørkontor i Elvegata, med panoramautsikt til det som etter hvert skal bli et fantastisk nytt kulturkvartal, så er det lett å kjenne på en berettiget optimisme for de neste 35 årene også – både for Nye Steinkjer kommune, og for Steinkjer-Avisa.