Gamle skolekamerater møttes igjen

Skoletreff i Yttervik

BEITSTAD SENTRALSKOLE 1966: Tidligere elever møttes til hyggelig treff. 

Nyheter

Elevene fra Sprova, Solberg og Bartnes kretser ble fra nyttår 1966 slått sammen med resten av elevene på Beitstad Sentralskole.