Eiendomsoverdragelser i Steinkjer og Verran

STEINKJER: Ølvegata 16 A (Gnr 197, bnr 962) er overdradd fra Stas as til Flyndra as (07.06.2019). Ølvegata 17 (Gnr 197, bnr 963) er overdradd fra Stas as til Flyndra as (07.06.2019). 

Nyheter

Verran