Innbyggerne har blitt hørt:

Mat på stranda

Håper på Mat: Anita Østby, Antonios Bruheim Markakis, Stine Strand og Astrid Skogseth håper de ser en matvogn på Bystranda i løpet av sommeren. Alt de trenger er en næringsaktør som ønsker å satse på stranda. 

Nyheter

Nå kan næringslivet melde sin interesse for matservering på Bystranda.