Sykefraværet innen omsorg i Verran tærer på kommuneøkonomien

Vikar for vikaren blir tredobbel pris

Verran sykeheim: Omsorg i Verran er en fast gjenganger hver sommer når budsjettene skal justeres. Også i år er det store overforbruk. Ifølge rådmannen er det også frustrasjon blant tillitsvalgte om fraværssituasjonen innen omsorg i Verran kommune. 

Nyheter

Overforbruket i Verran har blitt behandlet i både kommunestyret og formannskapet. Sykefravær koster. I noen tilfeller har kommunen satt inn vikar for vikaren – det betyr tredobbel utbetaling.