Utrivelige rundballer

Uegnet som dyrefôr: Det ligger både synlige – og ganske så usynlige rundballer en del steder i Steinkjer kommune. På vanlige folk virker det rart at gårdbrukere kan la rundballer ligge år etter år. Per i dag finnes det ingen regler. Landbrukssjefen i Steinkjer sier nå at kommunen skal informere gårdbrukerne om at de i fremtiden vil ha fokus på ødelagte rundballer.  Foto: Trine Binde Bratberg

Kan folk la rundballer ligge hvor som helst så lenge de vil?

Nyheter

Det ligger godt synlige, stygge rundballer noen steder i Steinkjer. Og det ligger rundballer som ikke synes. Det kan virke som gårdbrukerne kan gjøre akkurat som dem vil.