Nå er rivingen i gang

Foreløpig i rute: Prosjektleder Olav Brati, byggeleder Jan Arild Mediaas, arbeidsleder Tor Fuglesteg og prosjektleder Pål Christian Berg har foreløpig kontroll på tidsplanen for rivingen av O2-huset. Mellom juli og september vil bygget forsvinne. 

Nyheter

Foreløpig saneres bygget fra 1960-tallet innvendig, i juli vil rivingen av konstruksjonen starte.