Leder i viltrådet i Verran vurderer sterkt å trekke seg fra vervet

FEIL: Leder av viltrådet i Verran, Ole Jonny Vada mener at vedtaket i Grønn nemnd ikke gjør at det blir skutt noen flere hjort eller rådyr i Verran. 

Nyheter

Grønn nemnd i Verran mener at Verran viltråd ikke har klart å effektuere avskyting av hjortevilt i kommunen. Leder Ole Jonny Vada i viltrådet mener det er en klar mistillitserklæring.