Leder:

Hestehandel om mink og kvinner

Nyheter

Det hører med til sjeldenhetene at store prinsipielle spørsmål kommer til politisk behandling så tett som de gjorde forrige torsdag. Først vedtok flertallet på Stortinget å avvikle pelsdyrnæringen, og senere i maratonmøtet ble det flertall for en innstramming i abortloven.