– Tragisk kirkegård

Nyheter

Folk i Følling sier de synes det er en stor skam slik kirkegården i bygda ser ut. Løvetanna er delvis høyere en gravstøttene på Følling kirkegård.