Innherred Helse- og beredskapshus (IHBH) i Steinkjer er innflyttingsklart til høsten

– IHBH er unikt i Norge

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus : – inneholder rehabiliteringstjeneste, DMS, familiens hus, barnevern, legekontor, brannvesen, ambulanse og legevakt. Innflytting er planlagt å starte i uke 34. Planen er at de skal bruke fire uker på den prosessen. De vil fylle opp etasje for etasje – og enhet for enhet. Skisse: Praksis Arkitekter. 

Innflyttingen vil starte i uke 34

Olav Brauti

Flott uteområde: Huset er 14.500 kvadratmeter fordelt på fem etasjer. Uteområdet er nå i ferd med å ta form. 

Unikt: Kommuneoverlege i Steinkjer, Sunniva Rognerud, sier det er unikt at så mange instanser er samlet under ett tak. 

Nyheter

Kommuneoverlegen i Steinkjer sier Helse- og beredskapshuset som snart er innflyttingsklart er unikt i Norge.

– Samlokaliseringen av så mange instanser er unikt. Dette gjelder både samlokaliseringen av blålysetater som ambulanse, brann og legevakt, men også disse tre sammen med sivilforsvar, barn og familie, barnevern, PPT, DMS og rehabilitering, sier kommuneoverlege i Steinkjer, Sunniva Rognerud.

– Er det ikke tilsvarende helse- og beredskapshus andre steder i Norge?

– Ikke meg bekjent, men jeg kan selvfølgelig ikke utelukke at det finnes noe liknende.
Ta en titt inn i Norconsults nye lokaler

Både konserndirektøren og ordføreren tok turen til innvielsen.

 

Hva inneholder det?

Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus (IHBH) vil inneholde rehabiliteringstjenesten, DMS, familiens hus, barnevern, legekontor, brannvesen, ambulanse og legevakt.

Huset er 14.500 kvadratmeter fordelt på fem etasjer. Budsjettet er på 400 millioner kroner.

Da politikerne i Steinkjer var der på omvisning i vår, var det bare positive tilbakemeldinger. «Det som slår meg er at det er veldig innholdsrikt, og det ser ut til å være planlagt gode løsninger. Her er det ikke tvil om at mange flinke folk har snakket mye med hverandre», sa Marthe Solnes Persgård.

Prosjektleder Olav Brauti sier alt er i rute.

– Uke 34 starter brann innflyttingen. Uke 35 er det ambulansene, uke 36 starter legevakta flyttingen – og så videre. Det er åpning i uke 40, sier Olav Brauti.

Mange involverte

Ingeborg Laugsand, som er sektorleder i Oppvekstetaten, sier helse- og beredskapshuset har vært et stort og bredt prosjekt med mange involverte aktører over mange år.

– Vi har samarbeidet med innovasjonsklinikker, vært tett på Sintef – og Trøndelag Forskning og Utvikling. Vi har også hatt samarbeid med frivilligheten, sier Ingeborg Laugsand.

Det vil bli en ny park ved Helse- og Beredskapshuset. Den kan brukes av brukere og besøkende ved helsehuset – og alle andre som bruker turstien. Det vil også bli en rekke trimapparater der, som visstnok skal være litt mer utfordrende enn apparatene i Rismelen.