Ikke rekkverk på E6 inn mot byen:

Frykter at det skal skje en alvorlig ulykke

Spor i grøfta: Asbjørn Hansen synes ikke gang- og sykkelveien langs E6 er trygg. Han ser på sporene i grøfta som et dårlig tegn. 

Nyheter

Gående og syklende langs E6 i Løsberga fatter ikke at det ikke er satt opp rekkverk.