Delte ut kulturstøtte til flere formål

Nyheter

Hovedutvalget for oppvekst og kultur bevilget i forrige uke penger til flere ulike kulturtiltak:

– Slabberaset 2019 får 15.000 kroner.

– Studio Blikket får 25.000 kroner til kunstfestivalen KUNSTøyeBLIKKET.

– Fritt spillerom får 6.000 kroner til forestillingen «Livet, minutt for minutt».

– HalonenDance får 5.000 kroner til Summer Dance 2019.