Rammes av Fosdalen-konkursen:

Beitstadbygg AS tåler ikke et nytt stortap

GENERALFORSAMLING: Onsdag var det generalforsamling i Beitstadbygg AS, som eier Fosdalen-bygget. Her representert ved styreleder Hege Lindstrøm og ordfører Anders Lindstrøm på vegne av eieren Verran kommune. Agendaen for møtet ble annerledes enn det de så for seg for bare to uker siden. 

BEISTADFJORDEN MARINA: Erlend Modell tilbyr båteiere vinterlagring i plussgrader i Tjuin bygg 1. Selskapet disponerer halve bygget. 

Nyheter

Etter konkursen i Fosdalen-industrier AS, har det kommunale selskapet, Beitstadbygg AS, mistet alle inntekter. I verste fall kan også det bli slått konkurs.

Beitstadbygg AS er eier av bygget som Fosdalen-Industrier AS hadde aktivitet i. Beitstadbygg AS mistet dermed sin eneste leietaker og alle inntekter.

– Faste utgifter som kommunale utgifter og strøm vil fortsette å komme. I tillegg må vi fortsatt betale leie i nabobygget, sier styreleder Hege Lindstrøm i Beitstadbygg AS.

For to år siden ble Fosdalen industrier AS slått konkurs. Da ble det satt i gang et apparat for å skape ny aktivitet og å selge unna eiendom. Nabobygget til verkstedet, Tjuin bygg 1, var da eid av Verran utbyggingsselskap AS, også eiet av Verran kommune. Dette bygget ble solgt til HerWei eiendom AS. Kort tid etter kom Bjørnar Skjevik og Terje Skjevik på banen med planer om å starte opp nye Fosdalen-industrier AS i de samme lokalene.


 

Leieavtale fram til 2027

For å få det til, måtte de få tilgang til Tjuin bygg 1, som da var solgt. HerWei eiendom AS og Beitstadbygg AS, som var eier av hovedbygget, inngikk en leieavtale med HerWei eiendom AS – en avtale som går fram til 2027. Så inngikk Beitstadbygg AS en avtale med Fosdalen-industrier AS, at de igjen leide både hovedbygget og halve Tjuin bygg 1. I den andre halvdelen ble Beitstadfjorden Marina AS etablert.

–Den leieavtalen løper fremdeles. Uten inntekter sier det seg selv at vi er avhengige av å få inn ny aktivitet så fort som mulig. Etter konkursen i 2017 måtte Beitstadbygg AS ta et tap på 1,4 millioner kroner. Et slikt tap kan ikke selskapet ta nå, sier Hege Lindstrøm.

– Vi har satt næringsapparatet i kommunen i sving for om mulig å finne interessenter. Det er også dialog med bobestyrer, sier ordfører Lindstrøm.

Onsdag denne uka var det ordinær generalforsamling i det kommunale aksjeselskapet, representert med styreleder Hege Lindstrøm og ordfører Anders Lindstrøm fra eiersiden.

De bekrefter at Beitstadbygg AS også kan gå konkurs, om det ikke kommer inn nye leietakere eller kjøpere.

– Vi må se det fra den optimistiske sida. Vi tror at det vil dukke opp nye muligheter, sier ordfører Lindstrøm.

Han er også trygg på at de ansatte blir fulgt opp på en god måte.

– Jeg har ikke fått signaler om noe annet, sier han.