Slik blir det nye bofellesskapet ved Martenshagen

PÅ HØRING: Illustrasjonen over viser hvordan nye Martenshagen bofellesskap kan bli seende ut, og kartet under viser hvilket område som omfattes av reguleringsplanen. Bygget skal ligge omtrent der Barnas Hus har ligget. 

Nyheter

Formannskapet i Steinkjer vedtok i forrige uke å legge reguleringsplanen for Martenshagen bofellesskap ut på høring. Bofellesskapet har blitt forsinket på grunn av at det tok tid å få avklart hva som skal skje med Barnas Hus.

– Endelig er denne saken klar for høring. Det er bra, men det har tatt altfor langt tid, påpekte Kristoffer Vikan (Frp) i møtet.

Johannes Moen fra MDG kom med et tilleggsforslag om at en del av området som egentlig er park, men som i dag brukes til parkering, skal tilbakeføres til park – i tråd med gjeldende reguleringsplan. Dette forslaget fikk kun stemmen fra Moen, Gjertrud Holand (SV) og Roar Veiseth (Ap), og falt.

– Det framlagte reguleringsforslaget skåner det aller meste av parken, påpekte ordfører Bjørn Arild Gram (Sp).