Parkvesenet er nødt til å la flere grøntarealer forfalle

Må prioritere: Leder for veg, trafikk og park, Per-Ole Austmo og bygartner Kristel Vaag Moe prioriterer sentrumsnære steder som Trifolium. Men har ikke tid eller ressurser til enkelte steder i byen. 

Nyheter

Kommunen sliter med å vedlikeholde byens grøntarealer. De mener flere av anleggene var dårlig planlagt.