Det blir opptil hver enkelt kommune å definere hva som er fest og hva som er kultur

Nesten like skjenkeregler

ENIGE: Politiinspektør Snorre Haugdahl (t.v.), politimester Nils Kristian Moe, Verran-ordfører Anders Lindstrøm, rådmann i Verran og Steinkjer, Torunn Austheim og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram er glade for at det ser ut til å bli felles skjenkebestemmelser. For at det skal bli slik, må det enkelte kommunestyre fatte like vedtak i alle Inntrøndelag-kommunene. 

Nyheter

Kommunene i Inntrøndelag har i mange år diskutert felles skjenkebestemmelser. Nå er de blitt enige – men ikke hva som er fest og hva som er kultur.