Alarmerende tall på flere fronter:

Varsler flere endringer innen helse og omsorg

MYE Å TENKE PÅ: Helsesjef Anita Ulstad (til venstre) informerte hovedutvalget for helse og omsorg om utfordringsbildet innenfor avdelingen. Benthe Asp, Espen Elnan Solheim og de andre politikerne uttrykte bekymring for situasjonen. – Trist, krevende, alvorlig, bekymringsverdig, var gjennomgangstonen. 

Nyheter

Hovedutvalget for helse og omsorg var i forrige uke samlet til møte, og hovedpunktet på agendaen var kommunens månedsrapport for april 2019. Her gis det en økonomisk tilstandsrapport for de ulike avdelingene i kommunen etter årets første måneder, og den er ikke bare hyggelig lesning.