Søsknene Granhus er Steinkjer FKs spydspisser og kranglefanter

konkurransemennesker: Silje og Andreas Granhus tror konkurransen de imellom har ført til at de strekker seg for å bli bedre enn den andre. 

Nyheter

Det har vært to vidt forskjellige sesongstarter for søsknene Granhus. Silje (25) har scoret 15 mål, mens Andreas (22) har to mål for Steinkjer FK.