Bestemor har 13 barnebarn på Malm oppvekstsenter

søskenbarn: Første rekke f.v. Leonard Gaski (6. klasse), Lydia Gaski (4. klasse), Clara Antonsen (1. klasse), Herman Gaski (7. klasse), bestemor Erna Landsem Antonsen med Vilja Antonsen på fanget (hun går i barnehagen), Alvar Antonsen (3. klasse), Ole Antonsen (4. klasse), andre rekke fra venstre Gabriel Antonsen (8. klasse), Samuel Antonsen (10. klasse), Jakob Kemnitz (9. klasse), Philip Kemnitz (7. klasse), Elvira Kemnitz (6. klasse) og Simon Kemnitz (3. klasse). 

Det skjer noe hver uke

Erna (70)
Nyheter

Erna Landsem Antonsen har 13 av sine 16 barnebarn samlet på Malm oppvekstsenter. 12 av dem er elever på Malm skole – og ett av dem er i barnehagen like ved. Erna er favorittbestemora til mange.