Vil sette alle NTE-pengene på fond

NTE ble overført til kommunene i gamle Nord-Trøndelag 1. januar 2018  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

I torsdagens formannskapsmøte får politikerne en sak på bordet om forvaltningen av Steinkjers utbytte fra NTE for 2018.

Steinkjers andel av NTE-overskuddet i 2018 ble på solide 13.574.000 kroner, og i henhold til et vedtak i fellesnemnda i Nye Steinkjer kommune før jul, skal 80 prosent av pengene avsettes til et kraftfond. De resterende 20 prosentene avsettes til et bundet utviklingsfond. Realavkastningen fra kraftfondet skal etter hvert brukes til ulike tiltak i kommunen fra og med 2020, og forvaltningen av midlene er delegert til rådmannen.


Malmo elektrisitetsverk AS startet strømproduksjon lenge før NTE startet

Siste kunde er koblet fra

Da NTE åpnet sitt aller første kraftverk i Follafoss i 1923, hadde man allerede produsert strøm i tolv år på Malmo elektrisitetsverk AS i Malm.

 

I rådmannens innstilling til formannskapet innstilles det på å følge fellesnemndas vedtak, og sette 20 prosent av pengene (2.714.800 kroner) på bundet utviklingsfond inntil videre.

- Rådmannen ønsker ikke på dette tidspunktet å forslå bruk av det utbytte som settes av på bundet utviklingsfond, men ønsker å se dette sammen med midlene fra Verran kommune og komme tilbake med forslag om bruk av disse midlene i Nye Steinkjer kommune i 2020, heter det i framlegget.