13 minutter for sent:

Verran får stryk på responstid på ambulanse

OVERRASKET: Lena Blomli fra Ambulanseforbundet overrasket ordfører Anders Lindstrøm med et diplom med surmunn for dårlig responstid for ambulanse. 

Nyheter

Ordfører Anders Lindstrøm i Verran var sikker på at hans kommune lå innenfor de nasjonale anbefalingen på 25 minutter på responstid på ambulanse. Ifølge ambulanseforbundet er respostida for ambulanse i Verran 38 minutter - 13 minutter for sent