Bakvendt om lokalisering

Nord Universitet. Avdeling Levanger.  Foto: Harald Sæterøy(Trønder-Avisa)

Nyheter

De siste ukene har studiestedstrukturen til Nord universitet vært en av de aller heteste potetene i mediebildet. Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen stakk hånden inn i et vepsebol av lokaliseringsstrid og sterke følelser med sitt forslag til endringer.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og de har vært mange og sterke – forståelig nok, for hvis dette blir vedtatt, medfører det store endringer for mange av studiestedene. Knivene kvesses og det mobiliseres i Namsos, Nesna og i Steinkjer, samtidig som det nikkes fornøyd i Levanger.

Vi skal ikke gå inn i hvorvidt dette var en debatt som måtte komme, gitt Nord universitets struktur med hele ni studiesteder, men vi tillater oss å peke på en del av debatten som har vært lite omtalt: studiested Stjørdal.

For det må være lov til å stille spørsmål om hvorfor Stjørdal er det eneste av Nords ni nåværende studiesteder der det ikke er foreslått endringer. Ingenting er bestemt, men det skal altså utredes om økonomiutdanningen i Steinkjer skal flyttes til Stjørdal. Dette fremstår som en veldig bakvendt tankegang. Stjørdal ligger under en halvtime fra Trondheim, der det finnes store og veletablerte økonomiutdanninger både på BI og NTNU. I stedet for å flytte økonomistudiene fra Steinkjer til Stjørdal, må det da være bedre å gjøre det motsatte, og heller styrke økonomiutdanningen i fylkets administrative sentrum lenger nord, der det finnes flere banker, en rekke regnskapskontorer og revisorfirma, samt utbredt fylkeskommunal og statlig virksomhet som trenger stabil og god tilgang på økonomer?

Når det i tillegg sies at universitetet skal satse tungt på de grønne fagene i Steinkjer, så fremstår det ekstra merkelig at det vurderes å flytte økonomifagene herfra, all den tid det snakkes om at grønn økonomi og bioøkonomi er framtida. Flere av klyngene i InnoCamp vil også være naturlige samarbeidspartnere for økonomistudenter, da økonomi tross alt er en svært grunnleggende del av alt næringsliv.Høringsmøte om studiestedsstruktur for Nord universitet - torsdag kveld

- Vi vet at vi sitter på en gullgruveTorsdag var det høringsmøte om studiestedsstruktur for Nord universitet

- InnoCamp - det kan vi ikke gi slipp på

 

Det andre studietilbudet i Stjørdal er trafikklærerutdanningen. Denne er Norges eldste og største, og det finnes bare to slike utdanningstilbud i landet. Med fare for å bli beskyldt for å drive lokaliseringspolitikk, nevner vi at det ser ut som det snart kan bli mye ledig areal hos Vegvesenet i Steinkjer. Her kunne trafikklærerutdanningen blitt samlokalisert med et kompetansemiljø på vei og trafikk. Med mindre det foreligger åpenbare grunner som vi ikke kjenner til som knytter trafikklærerutdanningen til Stjørdal, kunne det kanskje være noe å ta med i vurderingen når plasseringen av økonomiutdanningen skal utredes?