Nytt interkommunalt prosjekt skal øke verdiskapningen i landbruket

I gang: Pål-Krister Langlid (Steinkjer kommune), Grete Mari Sand (Verran kommune), Ketil Verdal (Inderøy kommune), Per Magnus Værdal (Inderøy bondelag), Lars Johan Omli (Snåsa bondelag), Martin Hanem Bartnes (prosjektleder), Lars Lysberg (Snåsa kommune ) og Sven Kleppa (Samstyret for Bondelaga i Steinkjer) var onsdag samlet på Mære landbruksskole for å sette i gang det treårige prosjektet «Økt verdiskapning for landbruket i Inntrøndelagsregionen». 

Vi har allerede et sterkt landbruksmiljø hvor nye etableringer er på veg, men det er plass til mer.

Martin Hanem Bartnes, prosjektleder
Nyheter

Kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy går sammen for å øke verdiskapningen i landbruket. Nå har de sparket i gang et prosjekt som skal sørge for gode forutsetninger i årene som kommer.